September52014
11AM

Hanggang ngayon mahal padin kita 

11AM
11AM

Ang tunay na maganda kahit may eyebags, maganda.

11AM
11AM
11AM

Hinihintay mo na naman good night niya. naku matulog ka na, mapupuyat ka lang.

11AM
June242014
  • Usap tayo : D
June192014

You must be a magician, because every time I look at you, everyone else disappears.

← Older entries Page 1 of 28